All Story From Blog

สะพาน/งานโครงสร้าง

สะพาน/งานโครงสร้างโดยบริษัทก่อสร้าง

Beam Bridges

สะพานได้รับการประดิษฐ์เพราะว่ามนุษย์ลงมาตั้งแต่สมัยเก่าแก่ โดยมีการออกแบบเริ่มต้นได้ง่ายมากประกอบด้วยต้นไม้วางอยู่ในลำธารหรือว่าแม่น้ำ กับความก้าวหน้าของอารยธรรมและวิธีการที่มีประโยชน์มากขึ้น มีการค้นพบในการสร้างสะพานที่มีพื้นฐานในการใช้ประโยชน์ละหิน, หิน, ปูนและวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ที่จะสร้างสะพานที่แข็งแรงมากขึ้น และในสมัยโรมันเทคนิคเพื่อการสร้างสะพานรวมหลักไม้ที่ตั้งเก็บของคอลัมน์สะพานแล้วเติมช่องเปล่าคอลัมน์พร้อมด้วยวัสดุก่อสร้าง สะพานแผ่นดินก่อสร้าง สร้างโดยชาวโรมันจะมีความแข็งแกร่งและมีความแข็งแรงสม่ำเสมอ หลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม, ในด้านวัสดุศาสตร์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วด้วยการเปิดตัวของวัสดุที่มีคุณสมบัติทางกายภาพเพิ่มขึ้นและเหล็กถูกผลัดเปลี่ยนที่เนื่องจากมีข้อความต้านรับประทานแรงดึงชุกชุมขึ้น ประจุบันคานหลักของสะพานที่ใช้มี 4 ลักษณะของคานคือ namely beam,arch,cntilever, และsupension การก่อสร้างสะพานบีม คานสะพานที่เรียกแหวเป็นตะพานคานขนาดใหญ่เป็นโครงสร้าง ที่เป็นที่นิยมในการก่อสร้างที่ง่ายที่สุดของสะพานทั้วไปมีความแข็งอดทนและก็เป็นโครงสร้างที่เป็นของแข็งประกอบด้วยถ่วงดุลแนวนอน, ในการก่อเนรมิตสะพานท่าเทียบเรือที่ต้องทนต่อการรับน้ำหนักของสะพาน และการจราจรขนส่งของยืดพาหนะการรับแรงอัดแรงดึงที่กระทำบนสะพาน ในส่วนบนข้าวของคานเนื่องจากคานเป็นสิ่งจำยังไม่ตายเพื่อต้านทานการดัดและการบิดเพราะน้ำหนักบนสะพาน เมื่อมีการถ่ายแรงจากการขนส่ง การจราจรบนตะพานคาน, โหลดที่นำไปใช้บนแปจะถูกถ่ายไปยังท่าน้ำเรือ ส่วนบนของคอสะพานที่อยู่ภายใต้การบีบอัดให้สั้นลงในขณะที่ส่วนล่างอยู่ภายใต้กำลังดึงจึงเป็นได้ยืดและ lengthened โครงข้อหมุนที่ทำจากเหล็กที่ใช้ในการรับน้ำหนักคานซึ่งช่วยให้การสยายของใช้แรงบดและแรงดึงได้ดีเลิศขึ้น อนาคตของบีมบริดจ์ ในงานวิจัยจะโดนดำเนินการโดยองค์กรเอกชนแหล่แห่งและหน่วยงานของรัฐในการปรับปรุงเทคนิคการก่อสร้างและวัสดุที่ใช้ในการคานสะพาน การคลอดแบบคานสะพาน เช่น reformulated คอนกรีตที่มีลักษณะที่มีความสามารถสูง, เสริมใยวัสดุผสม,เคมีระบบป้องกันการกัดกร่อนและยังมีชีวิตอยู่การศึกษาของวัสดุที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นไปขึ้น คานสะพานแต่ก่อนเน้นการใช้คานคอนกรีตที่รวมความต่อต้านทานแรงดึงเหล็กสูงมากและมีคุณค่าในการบีบบังคับอัดที่ทิศอุดรกว่าของคอนกรีตจึงสร้างสะพานคานดานแรงทนทานในรูปแบบของ คานกล่องที่มีการใช้ที่ถูกออกแบบมาดีกว่าที่จะใช้ในการรับแรงบิดและสามารถทำการขยายข้อจำกัด อย่างอื่นของคานสะพาน เทคนิคที่ทันสมัยในการวิเคราะห์องค์ประกอบที่มีข้อแคบ จะใช้ในการรองรับการออกแบบที่ดีกว่าคานสะพานที่มีการวิเคราะห์อย่างหนทางพิถันของการแบ่งความเครียดกับแรงบิดพร้อมด้วยแรงดัดที่ศักยก่อให้เกิดเรื่องเสียหายได้ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทก่อสร้าง

Continue Reading »


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น