All Story From Blog

อาคารฟรีฟอร์ม อนาคตอันใกล้ของวงการก่อสร้างชลบุรี

อาคารฟรีฟอร์ม อนาคตอันใกล้ของวงการก่อสร้างชลบุรี

ปัจจุบันอาคารทั่วโลกเริ่มมีการพลิกผันหน้าที่จากเนื้อที่อยู่อาศัย ไม่ก็เป็นสำนักงาน มาเป็นเนื้อหา (content) ให้กับเรือนเป็นจุดสนใจ คือแหล่งท่องเที่ยว เพราะว่าสร้างความสำเร็จให้กับเจ้าของธุรกิจได้สบายขึ้น แถมยังลดค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ลงหาได้เป็นอย่างดี แต่ผู้ประกอบกิจวิชาชีพคนเขียนแบบ วิศวกร และ ผู้รับว่าก่อสร้างไทเตรียมกายรับมืออย่างไร ในเมื่อเราคุ้นชินเฉพาะโรงที่ดำรงฐานะสี่เหลี่ยมๆ"


อาคารภาพถ่ายทรงแปลกๆ ไม่ดำรงฐานะสี่เหลี่ยมๆ เหมือนเดิมทีที่อีฉันเคยเนรมิตกันลงมาเริ่มเข้ามาในประเทศไทยเมื่อหลายปีแล้ว ซึ่งสถาปนิก วิศวกรไทยยังไม่คุ้นเคย จึงต้องส่งไปทำงานแห่งต่างประเทศ ทำให้คนไทยสิ้นเปลืองโอกาสไปหลายโครงการแล้ว ซึ่งณะนี้ก็เริ่มปลูกสร้างกัน อาคารรูปทรงอิสระ หรือเป็นรูปทรงต่างๆ โครงสร้างตึกไม่เป็นสี่เหลี่ยม อยู่ในระนาบแบบ 2 แกน เริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยมากขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งอีก 4 ปีก็จะสุกกันพองาม กับ AEC หรือประชาคมอาเชียนเริ่มมีผลบังคับใช้กัน ทำให้สถาปนิก วิศวกร จากมาเลเซีย และ สิงคโปร์ จะเริ่มเข้ามาทำงานรื่นเริงในบ้านเรามากขึ้น เพราะกอบด้วยเทคโนโลยีที่สูงกระทั่งเรา และการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีได้ดีกว่าเรา


ผู้ออกแบบ สถาปนิก วิศวกรโครงสร้างก็ต้องเริ่มหาเครื่องมือหรือไม่ก็ซอฟท์แวร์ที่จะช่วยในทำงานได้ดีขึ้น และทำงานเข้ากับรูปทรงอาคารใหม่ๆในหลายๆระนาบได้ ซึ่งโปรแกรมออกแบบเรขาแบบ 2 มิติ ไม่สามารถทำได้เลยในงานออกแบบเรือนรูปทรงอิสระ เพราะขีดทั้ง 3 แกนไม่ตรงกันเลย โปรแกรมวิเคราะห์แบบสร้างทั่วๆไปก็จะไม่สามารถนำมาใช้งานได้ เพราะทำงานได้แต่โครงสร้างสร้างที่อยู่ในราบ ไม่สามารถออกแบบหน้าตัดคาน และเสา ที่มีขนาดไม่เท่ากันได้ หรือการผสมหน้าตัดโครงสร้างไม่ได้ตามนายช่างต้องการ สถาปนิกเองก็เช่นเดียวกันบางกรณีก็ไม่สามารถใช้โปรแกรมออกแบบสถาปัตกรรมได้เพียงตัวเดียว เพราะต้องคำนึงข้อความการติดติดตั้งด้วย (Fabrication) ซึ่งความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ใหม่สำหรับวงงานวิชาชีพในประเทศไทย โดยเฉพาะเจาะจงกับคนเขียนแบบ


ผู้รับเหมาก่อสร้างเองก็จำได้เป็นจะจำต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนสร้างการก่อสร้างอาคารนี้ให้ได้ จำเป็นจะต้องใช้โปรแกรมที่รองรับ BIM (Building Information Modeling) ได้ดีขึ้นกว่าเดิม สามารถที่จะประมาณราคาจากโมเดลอาคาร 3 มิติได้โดยตรง ผู้รับว่าจ้างก่อคิดค้นอาจต้องมองหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถเขียนแบบรายละเอียดเหล็กเสริมคอนกรีต เพื่อทำ Shop Drawing และทำ Bar Cutting List ใหม่ๆ กับ วางแผนการงานก่อสร้างจาก BIM ได้ ตลอดจนวิเคราะห์ต้นทุนการก่อสร้างได้ตลอดเวลา ซึ่งความรู้ใหม่ๆเหล่านี้ผู้รับว่าก่อสร้างไทยเองต้องเตรียมร่างกายตั้งแต่วันนี้

ส่วนวงการการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมพร้อมกับวิศวกรรมศาสตร์ในเมืองไทยเองก็น่าเป็นห่วงไปไม่น้อย เพราะทุกหน่วยงานสถานศึกษาไทยมักจะขาดแคลนงบประมาณ และบุคลากรที่มีความถนัดในการใช้คอมพิวเตอร์สมัยใหม่ จึงทำให้แต่ละสถานศึกษามักจะสอนแบบเดิมๆ ใช้โปรแกรมฟรี ในการสอน เพราะหากปรับปรุงให้ทัน จำเป็นจะแตะใช้งบประมาณจำนวนมากในการพัฒนาบุคลากรทีมงาน รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งแทนที่สถานศึกษาจะเป็นหน่วยที่ผลิตนักศึกษาที่พร้อมกับออกมาทำงานได้แต่กลับจะเป็นภาระให้กับวงการวิชาชีพจำต้องรับเข้ามาแล้วมาพัฒนาเองซึ่งถึงแก่กรรมงบประมาณและเวลาปริมาณมากในการพัฒนาได้ในแต่ละคน
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ก่อสร้างชลบุรี

Continue Reading »


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น