All Story From Blog

การผลิตแอร์ด้วยน้ำแข็งประหยัดไฟ

การผลิตแอร์ด้วยน้ำแข็งประหยัดไฟโดยบริษัทก่อสร้าง Crs


ประเทศไทยมีนโยบายจะสร้างตึกไฟฟ้านิวเคลียร์ เพื่อรองรับการใช้ชิ้นงานไฟฟ้าที่เสริมสูงขึ้นภายในประเทศ จากการใช้พลังงานภายในประเทศ ตอกย้ำการเปลืองในเวลาเวลาระหว่างกลางวันมากกว่าเวลากลางคืน ทำให้ภาคอุตสาหกรรมข้างในช่วงเวลากลางคืนลดการใช้ไฟฟ้า และส่วนใหญ่การใช้ไฟฟ้าในตอนกลางส่งกลับจะยังมีชีวิตอยู่การแซะแอร์ ด้วยว่าพักผ่อนนอนภายในบ้านเท่านั้น การเปิดไฟต่างๆ จะลดยอมไป ถ้าเราใช้พลังงานไฟฟ้าในตอนกลางวันมากเกินไป เราสัมผัสนำเงินไปสร้างเขื่อนเพื่อมาริทำอาคารไฟฟ้า ก่อแจกเกิดค่าไฟฟ้าทวีสูงขึ้น เมื่อหมายถึงเช่นนั้นไม่ว่าจะทำเขื่อนแปลงโรงไฟฟ้าเท่าเทียมไหร่ ก็คงจะเปล่าเพียงเมื่อประสานความต้องการ

วิธีการหนึ่งที่จะชะลอการสร้างโรงไฟฟ้า เพื่อให้เพียงพอเพียงต่อกระแสความต้องการในการใช้ไฟฟ้า ก็คือ การลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงที่มีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด ซึ่งก็คือ ตอนกลางวัน จึงได้นำระบบจัดการสะสมพลังงานในช่วงเวลาหนึ่งไปใช้อีกช่วงเวลาหนึ่ง หรือ Thermal Ice Storage ซึ่งระบบนี้นำมาใช้กับสำนักงาน โดยแบ่งพลังงานที่ใช้ในตอนกลางวันไปใช้ในตอนกลางคืนด้วย เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในตอนกลางวันที่มีความจำเป็นการใช้ไฟฟ้าสูง การลดไฟฟ้าไปใช้ในช่วงเวลาหนึ่งยังต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ อีกมากมาย เช่น เรื่อง ของคาร์บอนเครดิต หรือคาร์บอนฟุตพรินต์ งานทำให้เกิดสภาพการณ์แหล่งหล้าร้อนสัดส่วนการใช้แรงงานไฟฟ้าที่ใช้สำหรับอาคาร แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ สิ่งปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง และไฟฟ้า หรือพลังงานที่ใช้เหตุด้วยอุปกรณ์อื่นๆ ในอาคาร

ระบบของ Ice Storage ถูกกินกับเครื่องแอร์คอนดิชั่น โดยต้องใช้ขบวนการทางพิทยศาสตร์ด้วยการจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน มาอัดอยู่ในท่อวงจรของแอร์คอนดิชั่นที่ใช้ในสำนักงาน จึงทำหน้าที่เป็นน้ำยาตัวหนึ่ง มีค่า ODP (Ozone Depletion Potentia) หรือสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และ GWP (Global Warming Potential) ซึ่งศักยภาพในการดูดกลืนความร้อนของก๊าซเรือนกระจกชนิดต่างๆ ต่ำ และยังเป็นการดึงก๊าซเรือนกระจกในธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ เพื่อป้องกันการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ณชั้นบรรยากาศแบ่งออกน้อยที่สุดๆเท่าที่จะเป็นไปได้

โดยการเก็บสะสมกำลังแรงงานในรูปน้ำแข็ง และส่งตรงไปที่ท่อของเครื่องปรับอากาศ เพื่อดูดซับความร้อน ทำให้แอร์ลดการทำงานของคอมเพรสเซอร์และคอนเดนเซอร์

ในช่วงกลางวันเมื่อต้องการใช้ระบบปรับอากาศก็จะปั๊มน้ำมาหมุนเวียนในบ่อ Ice Storage เพื่อทำการถ่ายเทความร้อนระหว่างน้ำกับน้ำแข็ง เมื่อน้ำละลายก็จะจ่ายไปที่ Fan Coil ในห้องต่างๆ เพื่อดึงความร้อนออกจากห้อง

ขบวนการนี้คอมเพรสเซอร์ และคอนเดนเซอร์ที่หมายถึงตัวทำความเย็นจะทำงานเฉพาะในตอนกลางคืน ช่วงตอนกลางวันจะมีอุปกรณ์ บางตัวซึ่งกินไฟไม่สูง ทำงานเป็นการช่วยประหยัดค่ากระแสไฟขึ้น ถ้าใช้แอร์คอนดิชั่นทั่วไปคอมเพรสเซอร์และคอนเดนเซอร์จะทำงานตอนกลางวันมากทำมอบเปลืองแรงงาน และค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสูงเมื่ออาคารสถานที่ต่างๆ แว้งมาปรับเปลี่ยนใช้ระบบ Ice Storage ลุ้นลดการใช้ไฟฟ้าในภาคตอนกลางวันลงได้ ทำให้เหลือหลอไฟฟ้าไปใช้ส่วนอุตสาหกรรมในตอนกลางคืน มีชีวิตการสร้างเท่าการใช้ไฟฟ้าให้กับประเทศ

การใช้หมู่ Ice Storage จะช่วยวัตถุในถ้อยคำคาร์บอนฟุตพรินต์ กับยังลุ้นทำให้มณฑลสามารถขับย้ายไปได้ทั้งเศรษฐกิจ และแวดวง ถือเหมาเป็นกำไรสองต่อรวมหมดกับประชาชนและประชาชาติชาติ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่รับเหมาก่อสร้างโรงงาน

Continue Reading »


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น