All Story From Blog

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบสภาพอาคาร

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบสภาพอาคารโดยรับเหมาก่อสร้างโรงงาน

วัตถุหมายมั่นของการสอบทานสอบสภาพอาคาร คำพูดถามที่เจ้าข้าวของเครื่องใช้อาคารมักสงสัยว่า...จะได้ประโยชน์อะไรจากการวิเคราะห์สอบสภาพอาคาร ข้อบัญญัติบังคับเกินความจำเป็นหรือไม่ คงต้องพิจารณาถึงที่มาข้าวของการออกกฎหมาย ทางความคิดกับวัตถุประสงค์ของนิติก่อน สัมพันธ์จากโรงจะมีโครงสร้าง และระเบียบต่างๆ เวลาในอาคารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชน เช่น ระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า ระบบลิฟต์ ฯลฯ ซึ่งระบบต่างๆ เหล่านี้ เมื่อมีการชดใช้งานไประยะหนึ่งจำหมายความว่าต้องมีการตรวจสอบดูแลและบำรุงรักษา เพื่อให้อยู่ที่สภาพที่ใช้ผลงานได้ตลอดเวลา ซึ่งในการใช้อาคารอย่างถูกต้อง และปลอดภัยแล้ว แม้ข้อบังคับจะไม่บัญชาให้ ต้องปฏิบัติงานตรวจสอบสภาพโรง และบำรุงรักษา แต่ก็เป็นเรื่องที่เจ้าของอาคารพึงจะจะดำเนินการอยู่แล้ว มีหลายเหตุที่เกิดสภาวะการอาคารตระหน่ำ หรือไฟไหม้ โดยเฉพาะอาคารสาธารณะที่มีคนเข้าไปใช้สอยสดจำนวนมาก แม้จะมีเหตุที่บ่งชี้ว่าโครงสร้างของอาคารเกิดการความล่มจมขึ้นแล้ว และจะอันตรายอย่างร้ายแรง ถึงขั้นอาคารถล่มหากไม่ได้รับการแก้ไข แต่เจ้าของโรงก็ไม่ทราบ และไม่คาดคิดว่าสิ่งที่จักเกิดขึ้นนั้นร้ายแรงเพียงใด หรือกรณีเพลิงไหม้โรงแรมโปร่งบางแห่งที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตสดจำนวนมาก แม้ว่าจะมีการเคียงตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ระบบกลับไม่ทำงาน ทำให้ผู้ใช้อาคารไม่ทันได้ระวังองค์และหนีไม่ทัน ได้กดย้ำให้เห็นตราบเท่าความสำคัญของใช้การตรวจทานสอบสภาพระเบียบต่างๆ ของอาคารได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันนี้ มีหลายอาคารย่านคำนึงถึงความปึกแผ่นของชีวิตและโภไคยของประชาชนที่ใช้อาคาร โดยจัดให้มีการบำรุงรักษาโครงสร้าง และระบบต่างๆ ของอาคารให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมออยู่แล้ว... ถึงกระนั้นการตรวจสอบสภาพอาคารก็ยังมีเรื่องจำเป็น เนื่องจากดำรงฐานะระเบียบการตรวจทานมิประทานเกิดข้อผิดพลั้งพลาดจากการดูแลกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูรักษาอาคารโดยผู้ตรวจสอบ ซึ่งจะดำรงฐานะบุคคลที่สาม หรือ Third party ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่รับเหมาก่อสร้างโรงงาน

Continue Reading »


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น